Openbaringen
Header website

De 4 wezens en het lam  uit Openbaringen.

Vier wezens en het lam

In Openbaringen 4 beschrijft Johannus een visioen waarin vier wezens worden beschreven. Zij spelen een rol bij het verkondigen van een boodschap of het doen van een lofzang. In Opernbaringen 5 komt het lam dat een boekrol mag opnemen dat verzegeld is met zeven zegels die het stuk voor stuk mag verbreken. Bij het verbreken van een zegel heeft ieder wezen een rol. 


De vier wezens lijken op die Ezechiël beschrijft in zijn roepingsvisioen. Alleen zijn ze daar nog complexer dan die Johannus beschrijft in zijn visioen. Bij Ezechiël heeft ieder wezen vier gezichten van een mens, een leeuw, een rund en een arend.  De wezens hebben in beide vizioenen twee vleugels om te vliegen, twee om  hun aangezicht te bedekken en twee om hun onderlijf te bedekken.


In de christelijke traditie worden de vier  wezens zoals Johannus ze beschrijft toegewezen aan de vier evangelisten. In de loop van de tijd veranderde die toewijzing nog wel. Tegenwoordig houdt men de volgende verdeling aan: Mattheus de mens, Marcus de leeuw, Lucas de stier en Johannus de adelaar.


De vier wezens staan ook voor de vier hoekpunten in de dierenriem van sterrenbeelden. De mensfiguur staat voor Aquarius in januari, De stier staat voor de Taurus in april, De leeuw staat  voor Leo in juli . De adelaar voor het sterrenbeeld Scorpio in oktober. Dit laatste sterrenbeeld Schopioen wordt ook wel Phoenix of Adelaar genoemd in de astrologie.


In het jodendom is de leeuw de machtste der wilde dieren, de stier is de machtigste der tamme dieren, de adelaar  is de machtigste der vogels en de mens is de machtigste van allen (of gedraagt hij zich zo ;-{.)


Ook de verbindingen met de vroegere elemnten aarde vuur lucht en water zijn gemaakt met respectivelijk stier leeuw adelaar en mens. 

De Mensfiguur 

Mens figuur

De mens


Matheus beschrijft de afkomst van Jezus als mens.

Mens figuur detail

De Leeuwfiguur

Leeuw figuur

De leeuw


Marcus beschrijft Johannus de Doper als mens uit de woestijn, waar ook de leeuw leeft.


Leeuwfiguur detail

De Stierfiguur 

Stier figuur

De stier

Lucas legt de nadruk op het offer van Jezus. Een stier was het grootste duurste offerdier.

Stier figuur detail

De Adelaarfiguur 

Adelaar figuur

De adelaar


 Johannus is meer de filosoof met de wieidse blik.

Adelaar figuur  detali

De Lamfiguur 

Het lam

Het lam


Het lam staat in de traditie voor het Lam Gods of Jezus, hier afgebeeld met een staf weergevend de Drieéénheid en de "Rol met de 7 zegels"" waarvan  het Lam de zegels mag verbreken.

Het lam detail
rol met de zeven zegels